Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.27.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.51.2017 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 14.03.2017 R.

Zarządzenie Nr OR . 27 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 lutego 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku z  uchwałą Nr XXXI/567/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda  Szpitali Miejskich w Chorzowie Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Komisję Integracyjną dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 1. Mariola Roleder – Przewodnicząca Komisji
 2. Wiesław Raczyński – Członek Komisji
 3. Magdalena Sekuła- Członek Komisji
 4. Anna Knysok - Członek Komisji
 5. Grzegorz Szpyrka - Członek Komisji
 6. Bożena Łuczyńska – Członek Komisji
 7. Mirosław Przybysz – Członek Komisji
 8. Ewa Pustelnik – Członek Komisji
 9. Olgierd Pinkawa – Członek Komisji
 10. Zdzisław Rejek – Członek Komisji
 11. Łukasz Kajda – Członek Komisji
 12. Małgorzata Kałuża – Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie należało przeprowadzenie konsultacji i spotkań z pracownikami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie, w związku z uchwałą Nr XXXI/567/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.
 2. Terminy posiedzeń Komisji będzie wyznaczał Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę formalną i merytoryczną Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:
1. Członkowie Komisji
2. Wydział ZA
3. a/a

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Łuczyńska, dnia: 2017-02-07
utworzony: 31-01-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów