Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.42.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.51.2017 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 14.03.2017 R.

Zarządzenie Nr OR . 42 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 lutego 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.27.2017r. z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku z  uchwałą Nr XXXI/567/17 Rady Miasta Chorzów  z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.27.2017r. z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie: powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany w zakresie składu Komisji Integracyjnej:

- § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Powołać Komisję Integracyjną dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie, zwaną dalej Komisją
w następującym składzie:

  1. Mariola Roleder – Przewodnicząca Komisji
  2. Wiesław Raczyński – Członek Komisji
  3. Magdalena Sekuła- Członek Komisji
  4. Anna Knysok - Członek Komisji
  5. Grzegorz Szpyrka - Członek Komisji
  6. Bożena Łuczyńska – Członek Komisji
  7. Mirosław Przybysz – Członek Komisji
  8. Ewa Pustelnik – Członek Komisji
  9. Olgierd Pinkawa – Członek Komisji
  10. Zdzisław Rejek – Członek Komisji
  11. Łukasz Kajda – Członek Komisji
  12. Małgorzata Kałuża – Członek Komisji
  13. Henryk Kawalski – Członek Komisji

§ 2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:
1. Członkowie Komisji
2. Wydział ZA
3. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Łuczyńska, dnia: 2017-02-23
utworzony: 21-02-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów