Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.51.2017

Zarządzenie Nr OR . 51 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Integracyjną dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 1. Mariola Roleder – Przewodnicząca Komisji
 2. Wiesław Raczyński – Członek Komisji
 3. Magdalena Sekuła- Członek Komisji
 4. Anna Knysok - Członek Komisji
 5. Grzegorz Szpyrka - Członek Komisji
 6. Bożena Łuczyńska – Członek Komisji
 7. Mirosław Przybysz – Członek Komisji
 8. Ewa Pustelnik – Członek Komisji
 9. Olgierd Pinkawa – Członek Komisji
 10. Zdzisław Rejek – Członek Komisji
 11. Łukasz Kajda – Członek Komisji
 12. Małgorzata Kałuża – Członek Komisji
 13. Henryk Kawalski – Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie należało przeprowadzenie konsultacji i spotkań z pracownikami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie, w związku z planowanym połączeniem ww. podmiotów leczniczych.
 2. Terminy posiedzeń Komisji będzie wyznaczał Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę formalną i merytoryczną Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Polityki Zdrowotneji Aktywizacji Społecznej.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.27.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie oraz Zarządzenie Nr OR.42.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2017 roku o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.27.2017r. z dnia 7 lutego 2017r.w sprawie powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:
1. Członkowie Komisji
2. Wydział ZA
3. a/a

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Przybysz, dnia: 2017-03-14
utworzony: 14-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów