Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.53.2017

Zarządzenie Nr OR . 53 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie: powołania na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora SPZOZ Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), w związku z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Pana Włodzimierza Kaczmarę (Kaczmara) na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora SPZOZ Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

§ 2.

Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora nastąpi od dnia 16 marca 2017r. do czasu odwołania.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2017-03-15
utworzony: 14-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów