Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.54.2017

Zarządzenie Nr OR . 54 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 marca 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.51.2017 z dnia 14 marca 2017r w sprawie: powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W §1 Zarządzenia Nr OR.51.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Włodzimierz Kaczmara – Członek Komisji”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:
1. Członkowie Komisji
2. Wydział ZA
3. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2017-03-16
utworzony: 14-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów