Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.55.2017

Zarządzenie Nr OR . 55 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 marca 2017 roku

o zmianie Zarządzenia OR.236.2016 sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIX w dniu 24 listopada 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia OR.236.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów , podjętych na sesji Nr XXIX w dniu 24 listopada 2016r. wprowadza się:

pkt 8.

Uchwała Nr XXIX/536/2016 w sprawie sprzeciwu wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków ich likwidacji.

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Kancelarii Prezydenta i Rady Miasta- odpowiedzialny Dyrektor Wydziału Kancelarii i Prezydenta Miasta /nadzoruje Sekretarz Miasta

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący RM
5. Dyrektorzy Wydziałów – wszyscy
6. a/a



osoba odpowiedzialna za treść: Maria Mróz, dnia: 2017-03-16
utworzony: 14-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów