Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.60.2017

Zarządzenie Nr OR . 60 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2017r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 i art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2016r. poz. 814 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLVIII/943/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia opłaty za pobyt w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustala się koszt pobytu na 2017r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58 w wysokości 3.180zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100).

 2. Koszt pobytu, o którym mowa w ust.1 obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2018r.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:

 1. Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie,
 2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
 3. Wydział PS,
 4. a/a.


osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Szołtysek, dnia: 2017-03-20
utworzony: 17-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów