Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.69.2017

Zarządzenie Nr OR . 69 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 marca 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.52.2017 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. organizacji World Press Photo w Chorzowie.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.52.2017 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. organizacji World Press Photo:

 1. W §1 dodaje się pkt. 11 w brzmieniu: Aureliusz RYGUŁA – pomoc administracyjna w Wydziale Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej – Członek Zespołu.
 2. W §2 dodaje się pkt. 10 w brzmieniu: Aureliusz Ryguła – obsługa formalna wernisażu i wystawy, obsługa zwiedzania wystawy, wsparcie w zakresie współpracy ze Spółką Tramwaje Śląskie S.A., wykonywanie zadań zleconych przez Koordynatora Zespołu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Rozdzielnik:

 1. Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywizacji Społecznej
 2. Wydział Organizacyjny i Kadr
 3. a/a Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej


osoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2017-03-31
utworzony: 29-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów