Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.70.2017

Zarządzenie Nr OR . 70 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom obecnych klas III i VI szkół podstawowych i przeniesienia tych uczniów do oddziałów klas IV i VII w nowotworzonych szkołach podstawowych z przekształcenia gimnazjów w Chorzowie

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 205 ust.2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz. 60)-zarządzam:

§ 1.

Wskazuję uczniom obecnych klas III i VI szkół podstawowych miejsce realizacji obowiązku szkolnego w klasach IV i VII w roku szkolnym 2017/2018 w następujących szkołach:

 1. Uczniowie klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka przy ul. Dąbrowskiego 41 przechodzą do 2-ch oddziałów klas IV i 3-ch oddziałów klas VII Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Kochanowskiego powstałej z przekształcenia Gimnazjum Nr 10 im. Jana Kochanowskiego przy ul. Urbanowicza 4.
 2. Uczniowie klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w ZSSport. Nr 1 przy ul. Ryszki 55 przechodzą do 2-ch oddziałów klas IV i 2-ch oddziałów klas VII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II powstałej z przekształcenia Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Sportowej 4.
 3. Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Karola Grzesika przy ul. Ratuszowej 20 przechodzą do 3-ch oddziałów klas VII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II powstałej z przekształcenia Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Sportowej 4.
 4. Uczniowie klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 przechodzą do 2-ch oddziałów klas IV i 2-ch oddziałów klas VII Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. ks. Józefa Czempiela 52.
 5. Uczniowie klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Styczyńskiego 32 przechodzą do 2-ch oddziałów klas IV i 3-ch oddziałów klas VII Szkoły Podstawowej Nr 38 im. Wojska Polskiego powstałej z przekształcenia Gimnazjum Nr 4 im. Wojska Polskiego  przy ul. Śląskiej 3.
 6. Uczniowie klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II przy ul. Łagiewnickiej 18 przechodzą do 2-ch oddziałów klas IV i 4-ch oddziałów klas VII Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Józefa Lompy powstałej z przekształcenia Gimnazjum Nr 5 im. Józefa Lompy przy ul. 11-go Listopada 21.

§ 2.

 1. Wniosek o przeniesienie ucznia z oddziałów wskazanych w § 1 pkt 1-6, do oddziału  klasy IV lub VII szkoły podstawowej należy złożyć w terminie do dnia 10 kwietnia 2017r. do dyrektora właściwego nowopowstającej szkoły podstawowej w Chorzowie.
 2. Złożenie wniosku umożliwi dyrektorowi nowopowstającej szkoły podstawowej przygotowanie dokumentacji na rok szkolny 2017/2018.
 3. Zobowiązuję dyrektorów chorzowskich szkół podstawowych do przekazania informacji wszystkim rodzicom uczniów klas III i VI.
 4. Wzór Wniosku stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dyrektor ze złożonych wniosków  sporządza zbiorczą listę uczniów w oddziałach klas IV oraz VII i przekazuje do organu prowadzącego w terminie 13 kwietnia 2017r.

§ 4.

Ostateczną decyzję o liczbie oddziałów klas IV i VII w nowotworzonej szkole podstawowej podejmie organ prowadzący.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kabza, dnia: 2017-03-31
utworzony: 29-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów