Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.72.2017

Zarządzenia Nr OR . 72 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  Dz.U.2016.902 t.j.w związku art. 91 i art. 231a, art. 676, art. 145 i art. 23711a oraz art. 150 § 3 Kodeksu Pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014r. Poz. 1502 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 800) oraz art. 2 ust 7 ustawy z dnia 13 marca 2003r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz 1474) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Przeprowadzić wybory przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Chorzów w celu współdziałania z pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

§ 2.

Regulamin wyboru przedstawicieli pracowników stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisję wyborczą ds. wyboru przedstawicieli pracowników w następującym składzie:

 1. Barbara Paruzel - Przewodniczący Komisji
 2. Aneta Tatara - Sekretarz Komisji
 3. Grażyna Kaźmierczak - Członek Komisji
 4. Renata Altaner - Członek Komisji
 5. Leszek Słonina - Członek Komisji

§ 4.

Zadaniem Komisji są czynności wskazane w niniejszym regulaminie wykonywane w czasie godzin pracy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Tatara, dnia: 2017-03-31
utworzony: 29-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów