Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.79.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.24.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 25.01.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 79 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 kwietnia 2017 roku

O zmianie zarządzenia nr OR.73.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przeszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art.30 ust.1, ust.2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.73.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2017/2018 zmienić dotychczasowy załącznik i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2017-04-21
utworzony: 10-04-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów