Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.84.2017

Zarządzenie Nr OR . 84 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Ogrodowej – na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XXXVIII/703/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Ogrodowej – na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedać w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Miasta Chorzów, położoną w Chorzowie przy ul. Ogrodowej, obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3084/44 o powierzchni 40 m2(powstałą po podziale działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3031/44 o powierzchni 1.686 m2)dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004780/3 – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Gościnnej 20, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2102/57 o powierzchni 236 m2, 2117/64 o powierzchni 104 m2, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004794/4.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wojsław, dnia: 2017-04-27
utworzony: 24-04-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów