Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.87.2017

Zarządzenie Nr OR . 87 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 30.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) i uchwały Nr XXXV/643/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 30 na rzecz osób fizycznych

z a r z ą d z a m:

§ 1.

Ustalić okres trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 30, obejmującej część działki o numerze geodezyjnym 705/15 o powierzchni około 1.300 m2 (powierzchnia całkowita działki 144.626 m2), dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00003201/4 – na 20 lat.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Z upoważnienia Prezydent Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2017-05-10
utworzony: 10-05-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów