Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.90.2017

Zarządzenie Nr OR . 90 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 maja 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia Zasad Nadzoru Właścicielskiego Nad Spółkami z Udziałem Miasta Chorzów

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 827) w związku z ustawą z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. Poz. 446) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Wprowadza się Zasady Nadzoru Właścicielskiego Nad Spółkami z Udziałem Miasta Chorzów, zwane dalej „Zasadami”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Biuru Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Robert Warwas, dnia: 2017-05-12
utworzony: 10-05-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów