Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.104.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.199.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 21.09.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 104 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie regulaminu koordynacji audytu wewnętrznego w Mieście Chorzów i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.), art. 277 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2015.1480 z późn. zm.) oraz w związku z Komunikatem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. MRiF z 2016 poz.28); Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się regulamin koordynacji audytu wewnętrznego i Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego w Mieście Chorzów, stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chorzów oraz Audytorowi Wewnętrznemu Miasta.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc:

  1. Zarządzenie Nr OR.62.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 października 2010 roku w sprawie regulaminu koordynacji audytu wewnętrznego w Mieście Chorzów i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego,
  2. Zarządzenie Nr OR.27.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 stycznia 2013 roku o zmianie Zarządzenia  Nr OR.62.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 października 2010 roku w sprawie regulaminu koordynacji audytu wewnętrznego w Mieście Chorzów i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Bogdan Wach, dnia: 2017-06-13
utworzony: 14-06-2017 / modyfikowany: 25-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów