Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.106.2017

Zarządzenie Nr OR . 106 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Nomiarki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr VI/56/15 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Nomiarki

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 29/5 o powierzchni 37 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00010672/8.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wojsław, dnia: 2017-06-16
utworzony: 19-06-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów