Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.117.2017

Zarządzenie Nr OR . 117 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 lipca 2017 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 40.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) i uchwały Nr XXXVIII/702/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 40, na rzecz osób fizycznych

z a r z ą d z a m:

§ 1.

Ustalić okres trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 40, obejmującej część działki o numerze geodezyjnym 1564/27 o powierzchni całkowitej 535 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001178/9 – na 10 lat.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2017-07-04
utworzony: 04-07-2017 / modyfikowany: 06-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów