Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.118.2017

Zarządzenie Nr OR . 118 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 lipca 2017 roku

w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Chropaczowskiej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XXVI/512/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Chropaczowskiej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Oddać w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną, wraz z przeniesieniem własności części budynku mieszkalnego, stanowiącą własność Miasta Chorzów, położoną w Chorzowie przy ul. Chropaczowskiej, obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 13/1 o powierzchni 7 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00009777/4 – na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej i właściciela budynku, położonej w Chorzowie przy ul. Chropaczowskiej 15,15a, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3 o powierzchni 920 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00009778/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2.

Ustalić okres  trwania użytkowania wieczystego do dnia 1 stycznia 2089r., dla nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Chropaczowskiej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 13/1 o powierzchni 7 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00009777/4.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Fabisz, dnia: 2017-07-06
utworzony: 04-07-2017 / modyfikowany: 06-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów