Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.119.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.247.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 10.12.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 119 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 lipca 2017 roku

o zmianie Zarządzenia nr OR. 263.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz.U. z 2017 poz.209.) oraz art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)

zarządzam :

§ 1.

Zmianę treści załącznika nr 2 do  Zarządzenia nr 263 . 2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Barczyk, dnia: 2017-07-11
utworzony: 04-07-2017 / modyfikowany: 11-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów