Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.132.2017

Zarządzenie OR . 132 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 sierpnia 2017 roku

o zmianie Zarządzenia nr OR.170.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie między ul. ks. Józefa Czempiela 1-15 aul. Brzozową 2a.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu Prezydent Miasta Chorzów 

zarządza:

§ 1.

 1.  W Zarządzeniu nr OR.170.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie między ul. ks. Józefa Czempiela 1-15 aul. Brzozową 2a wprowadza się następujące zmiany:

 1) z § 1 ust. 1 wykreśla się słowo „nieodpłatną”;

 2) z § 1 ust. 1 wykreśla się słowa „229/1 o powierzchni9 780 m², zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00047066/5”, w miejsce których wpisuje się słowa „1191/1 o powierzchni6 480 m², zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00048507/6”;

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

 osoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2017-08-02
utworzony: 20-07-2017 / modyfikowany: 06-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu