Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.137.2017

Zarządzenie Nr OR . 137 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie:  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

Na podstawie art. 36a w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powierzyć Pani Małgorzacie Turyńskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 z siedzibą przy ul. 3 Maja 16 w Chorzowie.

§ 2.

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły obejmuje okres kadencji trwającej od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2022r.

§ 3.

Obowiązki i uprawnienia Pani, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta,
2. Pani Małgorzata Turyńska,
3. Główny Księgowy ZEFO,
4. Wydział ED,
5. aa.osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2017-08-24
utworzony: 28-08-2017 / modyfikowany: 06-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów