Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.150.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.9.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 4.01.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 150 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych w § 1 dotyczącym składu Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych w wyliczeniu członków w/w Komisji wprowadza się pkt 2a w brzmieniu:

„2a. Maciej Mostowik –Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych – Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobów Komunalnych,”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

Rozdzielnik:

  1. Prezydent Miasta Chorzów
  2. Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju
  3. Przewodniczący Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych


osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Galilejczyk, dnia: 2017-08-25
utworzony: 28-08-2017 / modyfikowany: 06-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów