Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.151.2017

Zarządzenie Nr OR . 151 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

o zmianie zarządzenia nr OR.131.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżową szkołę pierwszego stopnia w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz., 446 z późniejszymi zmianami), art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr XXXIII/605/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz uchwały Nr XXXIII/606/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega załącznik nr 1  określający wykaz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Chorzów, przekształconych w szkoły podstawowe,  liceum ogólnokształcące, technikum oraz  branżową szkołę I stopnia szkoły który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 1 i stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Gimnazjów oraz Zakładowi Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych (ZEFO).

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2017-08-29
utworzony: 28-08-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów