Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.156.2017

Zarządzenie Nr OR . 156. 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 września 2017 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta na projekty z zakresu współpracy międzynarodowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 11  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

zarządzam:

§ 1.

Ustalić regulamin przyznawania środków finansowych z budżetu miasta na projekty z zakresu współpracy międzynarodowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, a nadzór nad jego wykonaniem resortowemu Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/140/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia  regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta na projekty z zakresu współpracy międzynarodowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2017-09-04
utworzony: 04-09-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów