Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.159.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.194.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.09.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 159 .2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję - młody kibic”

Na podstawie art. 33 ust.3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie wniosku z dnia 05 kwietnia 2013 roku przystąpienia Miasta Chorzów do realizacji programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibić”, po rozstrzygniętym konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Bezpieczeństwo imprez masowych” w związku z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia programu profilaktycznego„Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic” zwany dalej „Zespołem” w składzie:
  1) Marcin MICHALIK - Z-ca Prezydenta Miasta ds.Technicznych i Rozwoju
  2) Jacek KRÓLICZEK - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów
  3) Jadwiga FIEMA - Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów.

 2. W pracach Zespołu uczestniczyć będzie przedstawiciel z zakresu edukacji

§ 2.

Program „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic” realizowany będzie w klasach VII wszystkich szkól podstawowych z terenu miasta, w roku szkolnym 2017/2018

 

§ 3.

Integralną częścią zarządzenia stanowią załączniki:
1) załącznik Nr 1 "Założenia realizacji programu ";
2) załącznik Nr 2" Harmonogram realizacji programu".

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/187/2016 z dnia 06 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2017-09-13
utworzony: 04-09-2017 / modyfikowany: 17-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów