Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.160.2017

Zarządzenie Nr OR . 160 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.185.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw, Prezydent Miasta Chorzów

 z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miasta Chorzów, w następującym składzie:

 1. Krystyna TROJANOWSKA (OT) - Przewodnicząca Komisji
 2. Jakub TOMASZOWSKI (OT) - Archiwista
 3. Joanna PODZIMSKA (MRK) - Członek Komisji
 4. Jolanta DELA (PD) - Członek Komisji
 5. Bogdan FUCHS (SM) - Członek Komisji
 6. Joanna GAWENDA (UK) - Członek Komisji
 7. Wioletta WACKERMANN (BA) - Członek Komisji
 8. Agnieszka JĘDRYKA (BEW) - Członek Komisji
 9. Krzysztof ZIÓŁKOWSKI (GN) - Członek Komisji
 10. Anna TUSZYŃSKA (KW) - Członek Komisji
 11. Natalia KAPAŁA (MKZ) - Członek Komisji
 12. Sylwia BULA (OS) - Członek Komisji
 13. Karina KRYSTKOWIAK (PS) - Członek Komisji
 14. Beata OCYLOK (USC) - Członek Komisji
 15. Olga MISTERKA (AB) - Członek Komisji
 16. Bogdan NEUKIRCH (IK) - Członek Komisji
 17. Anna SZYMAŃSKA (OR) - Członek Komisji
 18. Lilianna MALUS (SO) - Członek Komisji
 19. Krystyna ŻMURKO (ZK) - Członek Komisji
 20. Katarzyna GOŁĄBOWSKA (ZL) - Członek Komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji jest ocena przydatności dokumentacji niearchiwalnej wytypowanej z zasobu archiwum zakładowego. Członkowie Komisji oceniają te pozycje dokumentacji, które zgodnie z zakresem pracy komórki organizacyjnej zostały przez nią przekazane do archiwum.

§ 3.

Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodnicząca Komisji.

§ 4.

Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Archiwista Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:

 1. Przewodnicząca Komisji
 2. Członkowie Komisji
 3. Archiwista
 4. a/a


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2017-09-19
utworzony: 04-09-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów