Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.162.2017

Zarządzenie Nr OR . 162 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie wprowadzenie regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2016.,poz 446 ze zmianami) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Poloczek, dnia: 2017-09-21
utworzony: 14-09-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów