Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.168.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.227.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 30.09.2019 R.

Zarządzenie Nr OR. 168 . 2017
Prezydent Miasta Chorzów
z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie: Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t. j. z poz. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Przyjąć „Regulamin przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR/169/2015 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia realizacji polityki społecznej Chorzowa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Kubiś, dnia: 2017-10-04
utworzony: 03-10-2017 / modyfikowany: 02-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu