Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.172.2017

Zarządzenie Nr OR . 172 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, między ul. Miłą, Okrężną i Katowicką, przy ul. Kruszcowej, Gruntowej i Ogrodowej oraz przy granicy z Bytomiem, na rzecz Spółki Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, art. 3051 Kodeksu cywilnego Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić, na czas nieokreślony, odpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorcy Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów zajętych pod sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, której właścicielem jest Przedsiębiorca, a które to nieruchomości położone są w Chorzowie:

 1. między ul. Miłą, ul. Okrężną i ul. Katowicką, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 3468/429 o powierzchni 23 002 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00001189/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.
 2. przy ul. Kruszcowej, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 2444/40 o powierzchni 1 581 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00007589/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.
 3. przy ul. Gruntowej, oznaczona działkami o numerach geodezyjnych: 2452/44 o powierzchni 2 703 m² i 2073/44 o powierzchni 1 895 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00001083/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.
 4. przy ul. Ogrodowej, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 3411/64 o powierzchni 1 212 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00042959/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.
 5. przy granicy z Bytomiem oraz między ul. Okrężną a granicą miasta z Bytomiem, oznaczona działkami o numerach geodezyjnych: 540/56 o powierzchni 28 615 m², 2214/429 o powierzchni 2 979 m² i 2231/438 o powierzchni 5 257m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00016639/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.

§ 2.

Szczegółowe ustalenia związane z ustanowieniem służebności przesyłu w zakresie przebiegu służebności przesyłu, wykonywania służebności przesyłu oraz ustalenia wynagrodzenia zawarte są w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Chorzów a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2017-10-06
utworzony: 06-10-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów