Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.177.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.49.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 16.02.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 177 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 października 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

zarządzam

§ 1.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2017-10-18
utworzony: 16-10-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów