Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.180.2017

Zarządzenie Nr OR . 180 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie: określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

 1. Określić następujące lokale, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów:
  1) dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach punkt usytuowany w dwóch lokalizacjach:
  a) w dzielnicy Chorzów Stary, w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej, przy ul. Kasprowicza 2
  b) w dzielnicy Chorzów II, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Kruszcowej 22;
  2) dla Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach: w dzielnicy Chorzów Batory, w siedzibie Miejskiego Domu Kultury „Batory”, przy ul. Stefana Batorego 6;
  3) dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w otwartym konkursie ofert:
  a) w dzielnicy Chorzów Centrum, w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3,
  b) w dzielnicy Chorzów II, w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych, przy ul. 3 Maja 18.
 2. Punkty, nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w ust. 1 ustanawia się na rok 2018.

§ 2.

Ustalić następujący harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018, w punktach, o których mowa w § 1 ust.1:
1) nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punktach, o których mowa w § 1, w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, w następujący sposób:
a) w punkcie usytuowanym w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej, przy ul. Kasprowicza 2:
- poniedziałek i środa w godzinach od 13.00 do 17.00
b) w punkcie usytuowanym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Kruszcowej 22:
- wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 10.00 do 14.00;
c) w punkcie usytuowanym w siedzibie Miejskiego Domu Kultury „Batory”, przy ul. Stefana Batorego 6:
- poniedziałek i środa w godzinach od 12.00 do 16.00
- wtorek w godzinach od 10.00 do 14.00
- czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00
- piątek w godzinach od 8.00 – 12.00;
d) w punkcie usytuowanym w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3:
- poniedziałek i piątek w godzinach  od 8.00 do 12.00
- wtorek i środa  w godzinach od 13.00 do 17.00
- czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00;
e) w punkcie usytuowanym w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych, przy ul.3 Maja 18:
- poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 10.00 do 14.00
- środa w godzinach od 13.00 do 17.00
- czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00;

§ 3.

 1. W przypadku konieczności odpracowania dyżuru, każdorazowo ustalić zaktualizowany termin i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Informację o odpracowywanym dyżurze, ze wskazaniem terminu i godzin odpracowania, opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chorzów i/lub podać do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej Miasta Chorzów.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2017-10-25
utworzony: 16-10-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów