Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.192.2017

Zarządzenie Nr OR . 192 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie: ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2018 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. DZ.U z 2016r. Poz. 446 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2018 roku za przypadające w sobotę święto 6 stycznia 2018 roku należy wykorzystać w dniu 2 stycznia, 8 stycznia lub 29 stycznia 2018 roku.
  2. Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur do zapewnienia prawidłowej pracy Wydziału/Biura w wyznaczonych w ust. 1 dniach, a także do przekazania do Referatu Kadr wniosków o udzielenie dodatkowego dnia wolnego pracowników podległego Wydziału/Biura do dnia 15 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy ustala się, dla Pracowników pracujących w podstawowym równoważnym systemie czasu pracy następująco:

1)  W maju 2018r. nominalny czas pracy wynosi 160 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania będzie wynosić 158 godzin, w związku z powyższym pracownicy wykonują pracę w wymiarze 8 godzin w wybrany przez siebie piątek od godziny 7:15 do godziny 15:15, a osoby pracujące w indywidualnym czasie pracy odpowiednio do ich godzin pracy lub w wymiarze 10 godzin w wybranym przez siebie poniedziałek od 7:15 do 17:15.

2)  W czerwcu 2018r. nominalny czas pracy wynosi 168 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania będzie wynosić 166 godzin, w związku z powyższym  pracownicy wykonują pracę w wymiarze 8 godzin w wybrany przez siebie piątek od godziny 7:15 do godziny 15:15, a osoby pracujące w indywidualnym czasie pracy odpowiednio do ich godzin pracy lub w wymiarze 10 godzin w wybranym przez siebie poniedziałek od 7:15 do 17:15.

3)  W listopadzie 2018r. nominalny czas pracy wynosi 168 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania będzie wynosić 166 godzin, w związku z powyższym pracownicy wykonują pracę w wymiarze 8 godzin w wybrany przez siebie piątek od godziny 7:15 do godziny 15:15, a osoby pracujące w indywidualnym czasie pracy odpowiednio do ich godzin pracy lub w wymiarze 10 godzin w wybranym przez siebie poniedziałek od 7:15  do 17:15.

§ 3.

W dniach 2 maja 2018r. oraz 4 maja 2018r. zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur do zapewnienia prawidłowej pracy Wydziałów, a w szczególności przyjmowania stron, natomiast pracownicy mogą korzystać z urlopów wypoczynkowych bez ograniczeń.

§ 4.

Urząd Miasta w dniu 24 grudnia 2018r. czynny jest od godziny 8:00 do godziny 12:00.

§ 5.

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej do podania do publicznej wiadomości mieszkańcom miasta informacji, o której mowa w § 1 i  § 4.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydział Organizacyjnego i Kadr.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Jarzębak, dnia: 2017-11-20
utworzony: 15-11-2017 / modyfikowany: 30-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów