Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.194.2017

Zarządzenie Nr OR . 194 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie rozwiązania umowy oddania w użytkowanie gruntu położonego w Chorzowie przy pl. Dworcowym 6.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875).

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

Rozwiązać z TAURON Dystrybucja S.A., będącą następcą prawnym Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach umowę oddania w użytkowanie gruntu, stanowiącego własność Miasta Chorzów, położonego w Chorzowie przy pl. Dworcowym 6, oznaczonego działką o numerze geodezyjnym 132/1 o powierzchni 145 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00020670/7.
Dział III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wszelkich wpisów.

§ 2.

Rozwiązanie umowy następuje nieodpłatnie, bez prawa zwrotu poniesionych przez TAURON Dystrybucja S.A. nakładów.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2017-11-23
utworzony: 20-11-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów