Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.198.2017

Zarządzenie Nr OR . 198 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 grudnia 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/30/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie trybu postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR/30/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie trybu postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów § 1 pkt 3 ppkt a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) szczegółowe uzasadnienie wraz z dokumentacją fotograficzną obiektu; w sytuacji, kiedy przyczyną złożenia wniosku jest zły stan techniczny obiektu – do wniosku należy dołączyć analizę ekonomiczno-techniczną sporządzoną przez inspektora z uprawnieniami budowlanymi,
a dokumentacja fotograficzna winna obejmować również wnętrze obiektu,”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2017-12-01
utworzony: 20-11-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów