Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.208.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.93.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 14.04.2020 R.

Zarządzenia Nr OR . 208 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875) oraz ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j.Dz.U.2017.2191) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr OR.21.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

§ 4

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Akceptuję treść Regulaminu
/przedstawiciele załogi/

1. Przedstawiciel –przewodniczący (-) Bernadeta Dziacko
2. Przedstawiciel –członek (-) Adrian Głowacz
3. Przedstawiciel –członek (-) Adam Szeja

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Tatara, dnia: 2017-12-21
utworzony: 13-12-2017 / modyfikowany: 17-04-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów