Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.1.2018

Zarządzenie Nr OR . 1 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Stalowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz w wykonaniu § 1 ust 2 uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXV/638/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi

Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

Wykonać prawo pierwokupu przysługujące Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 1744/83 o powierzchni 2.034 m², 1745/83 o powierzchni 2.550 m², dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00007573/0, położonej w Chorzowie przy ulicy Stalowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142 A - za cenę w kwocie 200.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydent Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2018-01-02
utworzony: 27-12-2017 / modyfikowany: 24-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu