Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.9.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.35.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 22.01.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 9 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 2 pkt 6 uchwały Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, Prezydent Miast Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołuję Komisję ds. Lokalowych w  następującym składzie:

 1. Piotr Galilejczyk - Przewodniczący Komisji - Dyrektor Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta,
 2. Grażyna Kaźmierczak – I Zastępca Przewodniczącego Komisji, przedstawiciel Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie,
 3. Maciej Mostowik – II Zastępca Przewodniczącego Komisji, Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta,
 4. Aneta Podsiadła - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
 5. Bożena Florkowska - przedstawiciel Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta,
 6. Mirosław Przybysz - przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta,
 7. Bożena Karpińska - przedstawiciel Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta,
 8. pracownik Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta prowadzący daną sprawę mieszkaniową.

§ 2.

Zadania Komisji ds. Lokalowych zostały określone w uchwale Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017r.

§ 3.

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Tracą moc:

1) zarządzenie Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych,
2) zarządzenie Nr OR.212.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 października 2012 roku zmianie: Zarządzenia Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych,
3) zarządzenie Nr OR.59.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 marca 2015 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawia powołania Komisji d/s Wynajmu Lokali Mieszkalnych,
4) zarządzenie Nr OR.150.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

§ 5.

 1. Nadzór na działalnością Komisji sprawuje Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2018-01-04
utworzony: 27-12-2017 / modyfikowany: 23-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu