Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.10.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.10.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 8.01.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 10 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 stycznia 2018 roku

w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz 1875 z zm.) Prezydent Miasta Chorzów.

zarządza:

§ 1.

Wszystkie ogłoszenia prasowe Miasta w sprawie: zamówień publicznych, majątku Gminy, Skarbu Państwa, zbycia nieruchomości lub zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa o wartości do 100 000 EURO, planowania zagospodarowania przestrzennego, uchwał Rady Miasta zamieszczać w dzienniku regionalnym adresowanym do mieszkańców województwa śląskiego- „Dziennik Zachodni”.

§ 2.

Ogłoszenia prasowe obejmujące sprawy zbycia mienia komunalnego lub mienia Skarbu Państwa o wartości przekraczającej równowartość 100 000 EURO, zamówienia publiczne  zamieszczać w dzienniku ogólnopolskim- „Gazeta Wyborcza”.

§ 3.

Przy zamieszczaniu ogłoszeń prasowych Miasta w prasie zastosowanie mają uregulowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzenia Nr OR/202/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23.12.2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych -z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziałów.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr OR. 267.2016 z 30 grudnia 2016 roku w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala



osoba odpowiedzialna za treść: Monika Banik, dnia: 2018-01-04
utworzony: 27-12-2017 / modyfikowany: 15-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu