Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.11.2018

Zarządzenie Nr OR . 11 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2018 roku

ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2018 – 2020 oraz wyznaczenia terminu spotkania wyborczego.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/819/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany statutu Chorzowskiej Rady Seniorów

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołać Komisję ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2020 w następującym składzie:

 1. Waldemar Kołodziej – Przedstawiciel Rady Miasta Chorzów – Przewodniczący Komisji;
 2. Magdalena Sekuła – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Chorzów – Wiceprzewodnicząca Komisji;
 3. Bożena Karpińska – Przedstawiciel Rady Miasta Chorzów – Członek Komisji;
 4. Jolanta Kiolbasa – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Chorzów – Członek Komisji;
 5. Magdalena Foltys – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Chorzów – Sekretarz Komisji.

§ 2.

Wyznaczyć zadania komisji, o której mowa w § 1:

 1. Przygotowanie spotkania wyborczego,
 2. Przeprowadzenie spotkania wyborczego,
 3. Ustalenie wyników wyborów,
 4. Sporządzenie protokołów wyborczych.

§ 3.

 1. Wyznaczyć termin posiedzenia wyborczego na dzień 18.01.2018r. w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. Wyznaczyć miejsce posiedzenia wyborczego – Mała Sala Posiedzeń Rady Miasta Chorzów, p. 236 (II piętro), ul. Rynek 1.

§ 4.

Podać do publicznej wiadomości nazwiska kandydatów zakwalifikowanych do procedury wyborczej:

 1. Brol Małgorzata,
 2. Gniełka Brygida,
 3. Kimmel Anna,
 4. Kot Andrzej,
 5. Kukowka Helena
 6. Kwaśniewska Jolanta,
 7. Ligocka Lucyna,
 8. Majchrzak Maria,
 9. Michalik Barbara,
 10. Muszyński Andrzej,
 11. Nagel Eugeniusz,
 12. Nowak Maria,
 13. Pąchalska Irena,
 14. Rozmarynowska Irena,
 15. Skaba Krystyna,
 16. Sodowski Andrzej,
 17. Staszowska Urszula,
 18. Swoboda Zdzisław,
 19. Szczepanek Szmajduch Władysława,
 20. Śliwa Magdalena,
 21. Śliwińska Anna,
 22. Świerc Brygida,
 23. Tatuś Bogumiła,
 24. Werner Bibianna,
 25. Ziaja Róża.

§ 5.

Zatwierdzić kartę do głosowania stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Foltys, dnia: 2018-01-08
utworzony: 04-01-2018 / modyfikowany: 24-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu