Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.13.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.123.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.05.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 13 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 stycznia 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Skarbnik Miasta
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
 3. Członek Komisji  – Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
 4. Członek Komisji  – Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych
 5. Członek Komisji  – Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
 6. Członek Komisji – Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestora.

§ 2.

Zaprosić do prac Komisji Przetargowej, na prawach członka, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miasta lub wyznaczonego przez Przewodniczącego, członka Komisji.

§ 3.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej – pracy Komisji przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 4.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji – pracy Komisji przewodniczy osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta.

§ 5.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Dyrektorów Wydziałów powołanych do pracy w Komisji Przetargowej – ich zadania przejmują Zastępcy Dyrektorów lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 7.

Tracą moc Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów:

 1. Nr OR.29.2015 z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.
 2. Nr OR.51.2016 z dnia 26 lutego 2016r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2015 z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.
 3. Nr OR.254.2016 z dnia 23 grudnia 2016r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2015 z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Fabisz, dnia: 2018-01-12
utworzony: 04-01-2018 / modyfikowany: 23-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu