Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.20.2018

Zarządzenie Nr OR . 20 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie:  zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Zatrudnić Panią Joannę Lekston-Grzyb na stanowisku Dyrektora Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.

§ 2.

Warunki pracy i płacy zostaną określone odrębnie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 01 lutego 2018r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2018-01-24
utworzony: 15-01-2018 / modyfikowany: 24-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu