Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.21.2018

Zarządzenie Nr OR . 21 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 9 w Chorzowie.

Na podstawie art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powierzyć Pani Ilonie Pisuli-Mazur pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 9 z siedzibą przy ul. Powstańców 51 w Chorzowie.

§ 2.

Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola następuje na okres od 27 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.

§ 3.

Obowiązki i uprawnienia Pani, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2018-01-24
utworzony: 23-01-2018 / modyfikowany: 29-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu