Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.23.2018

Zarządzenie Nr OR . 23 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie: powołania „Komitetu ds. obchodów 150-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie”.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać „Komitet ds. obchodów 150-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie” w następującym składzie:

 1. Wiesław CIĘŻKOWSKI - Przewodniczący Komitetu
 2. Waldemar KOŁODZIEJ - Członek Komitetu
 3. Rafał ZAREMBA - Członek Komitetu
 4. Joanna PIETRZYBA-WASZCZAK - Członek Komitetu
 5. Marta JAKUBCZYK - Członek Komitetu
 6. Tomasz IGNALSKI - Członek Komitetu
 7. Adam LAPSKI - Członek Komitetu
 8. Jacek KUREK - Członek Komitetu

§ 2.

Zadaniem Komitetu będzie organizacja obchodów 150-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie.

§ 3.

Terminy posiedzeń i zadania Komitetu i wyznaczać będzie Przewodniczący Komitetu.

§ 4.

Obsługę biurową Komitetu, w tym prowadzenie dokumentacji czynności prowadzonych przez Komitet w toku pracy, zapewnia Wydział Kultury i Sportu.

§ 5.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-01-25
utworzony: 23-01-2018 / modyfikowany: 29-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu