Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.24.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.29.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.01.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 24 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów  na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zmianami) - zarządzam:

§ 1.

Ustalić harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

1. Traci moc Zarządzenie Nr OR.73.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2017/18 oraz Zarządzenie Nr OR.79.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zmianie zarządzenia nr OR.73.2017.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2018-01-25
utworzony: 23-01-2018 / modyfikowany: 31-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu