Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.26.2018

Zarządzenie Nr OR . 26 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

W wykonaniu uchwały NR VII/68/15 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji NR VII w dniu 26 marca 2015 r. i na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)

zarządzam:

§ 1.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych z uwzględnieniem terenów zielonych zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 1

 1. Planem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do zadania nr 1
 2. Planem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1A do zadania nr 1 - koszenie
 3. Warunkami wykonania obowiązków stanowiącymi załącznik nr 2 do zadania nr 1

§ 2.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych z uwzględnieniem terenów zielonych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Targowej zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 2:

 1. Planem rzeczowo – finansowym stanowiący załącznik nr 1 do zadania nr 2
 2. Warunkami wykonania obowiązków stanowiącymi załącznik nr 2 do zadania nr 2

§ 3.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach (powierzchnie wewnętrzne) oraz na terenach zewnętrznych z uwzględnieniem terenów zielonych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 23 zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 3:

 1. Planem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do zadania nr 3
 2. Warunkami wykonania obowiązków stanowiącymi załącznik nr 2 do zadania nr 3

 § 4.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie wykonania prac na terenie dworca „Chorzów Miasto” w Chorzowie przy placu Dworcowym zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 4:

 1. Planem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do zadania nr 4
 2. Warunkami wykonania obowiązków stanowiącymi załącznik nr 2 do zadania nr 4

 § 5.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie obowiązki polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów, zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 5:

 1. Planem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do zadania nr 5
 2. Warunkami wykonania obowiązków stanowiącymi załącznik nr 2 do zadania nr 5

§ 6.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie obowiązki polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów, zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 6 i 7:

 1. Planem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do zadania nr 6 i 7
 2. Warunkami wykonania obowiązków stanowiącymi załącznik nr 2 do zadania nr 6 i 7

§ 7.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5.1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5.2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 6 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 7 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 9 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 10 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 11 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 12 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 13 do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2018-01-26
utworzony: 23-01-2018 / modyfikowany: 03-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu