Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.27.2018

Zarządzenie Nr OR . 27 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2018”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XLIII/817/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa” Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Przyjąć do realizacji program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2018” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia jako wykonanie Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLIII/817/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa”.

§ 2.

Ustalić czas realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2018” do 31 grudnia 2018r.

§ 3.

Do realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2018” stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia wskazuje się:

 1. Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań określonych w ww. programie.
 2. Komendantów:
  Straży Miejskiej,
  Komendy Miejskiej Policji,
  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Dyrektorów:
  Zakładu Komunalnego PGM,
  Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
 4. Zarządców Zasobów Mieszkaniowych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2018-01-26
utworzony: 23-01-2018 / modyfikowany: 29-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu