Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.29.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.196.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.09.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 29 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 stycznia 2018 r.

o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r, poz. 1875 tj) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie w Cenniku za korzystanie z  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

 1. w tabeli w Dziale „Hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113, zajęcia rekreacyjne, siłownia – karnet miesięczny” wpisuje się kwotę „ 55 zł brutto/m-c (w tym VAT)”,

 2. w Dziale „Basen , Pl. Powstańców Śląskich 1” w tabelce dodaje się  pozycję numer „7”:
  „Zajęcia aqua spinning, aqua step oraz trampoliny w wodzie – 1 zajęcia (45 min.),
  - Wejście jednorazowe – 25 zł/osoba (w tym VAT),
  - Karnet – 1 x w tygodniu – ważny miesiąc – 80 zł/osoba (w tym VAT),
  - Karnet – 2 x w tygodniu – ważny miesiąc – 150 zł/osoba ( w tym VAT).”

 3. w tabeli w Dziale „Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu, Puchar Ligi” wpisuje się kwotę „100 zł brutto/zespół (w tym VAT)”,

 4. w tabeli w Dziale „Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu”, dodaje się następujące pozycje:
  „Imprezy rekreacyjne i sportowe – 1 zł brutto/osoba (w tym VAT)”,
  „Turniej Badmintona – 25 zł brutto/osoba (w tym Vat)”,
  „Rodzinny Rajd Rowerowy – 1 zł brutto/osoba (w tym VAT)”,

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) dr inż. Wiesław Raczyński
Zastępca Prezydenta Miasta osoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2018-01-29
utworzony: 23-01-2018 / modyfikowany: 19-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu