Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.31.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.113.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 18.05.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 31 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862), art.247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077)

zarządzam:

§ 1.

Ustalić zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.198.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 października 2012 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważniania Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Raczyński
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2018-02-02
utworzony: 01-02-2018 / modyfikowany: 22-05-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu