Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.41.2018

 Zarządzenie Nr OR . 41 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 lutego 2018 roku

o zmianie Zarządzenia OR.30.2018 w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji  Nr XLV w dniu 25 stycznia 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia OR.30.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLV w dniu 25 stycznia  2018r. wprowadza się następujące zmiany:

 • pkt 11 załącznika  otrzymuje brzmienie:

  Uchwała Nr XLV/846/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Nomiarki wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nich budynku przepompowni wód deszczowych
  Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Zarządzania Nieruchomościami – odpowiedzialny Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami / nadzoruje Zastępca Prezydenta d.s Gospodarczych

 • pkt 12 załącznika otrzymuje brzmienie:

  Uchwała Nr XLV/847/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Franciszka Karpińskiego 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Zarządzania Nieruchomościami – odpowiedzialny Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami / nadzoruje Zastępca Prezydenta d.s Gospodarczych

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Maria Mróz, dnia: 2018-02-13
utworzony: 09-02-2018 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu