Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.44.2018

Zarządzenie Nr OR . 44 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie  zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej – ulicy Okrężnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz w związku z uchwałami Rady Miasta Chorzów Nr XXXVIII/697/17 z dnia 22.06.2017 r. i Nr XLII/772/17 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej – ulicy Okrężnej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
  - 3490/429 o powierzchni 629 m2, KA1C/00001189/9
  - 3512/429 o powierzchni   98 m2, KA1C/00001189/9
  łączna powierzchnia 727 m2

 2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3510/37 o powierzchni 4 m2, KA1C/00006320/5.
  Łączna powierzchnia nieruchomości ww. nieruchomości wynosi 731 m2.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2018-02-14
utworzony: 09-02-2018 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu